Nosah

Winkelwagen is leeg
Totaal 0,00 €

Mijn account

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Nosah garandeert de kwaliteit van elk geleverd sieraad en staat in voor een goede service. Hierbij horen ook enkele duidelijke afspraken, die zijn neergelegd in deze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten met Nosah . Er kan slechts van worden afgeweken na schriftelijke overeenkomst met Nosah . Zowel Nosah  als de koper erkent elektronische communicatie en zullen de geldigheid of het juridisch effect daarvan niet ontzeggen vanwege het enkele feit dat de communicatie elektronisch is.

Artikel 1 – Aanbiedingen

1.1 Alle aanbiedingen op de website zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld.

1.2 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.

1.3 Speciale aanbiedingen of kortingen kunnen niet met elkaar of met een eventuele vaste klantenkorting worden gecombineerd

1.4 Verder kunnen aanbiedingen niet worden geruild of geretourneerd.

Artikel 2 – Prijzen

2.1 De vermelde consumentenprijzen zijn inclusief BTW.

2.2 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten.

2.3 Gewijzigde prijzen hebben geen invloed op reeds geplaatste bestellingen.

Artikel 3 – Verzendkosten

3.1 Voor verzending van de sieraden in Nederland en België brengt Nosah €1,95 verzendkosten in rekening. Vanaf een bedrag à €25 zijn de verzendkosten gratis.

3.2 Nosah behoudt zich evenwel het recht voor om, in bijzondere gevallen waaronder retourneren/ruilen, de kosten voor de verzending wel in rekening te brengen.

3.3 De hoogte van deze handeling- en verzendkosten bedragen in Nederland en België, ongeacht het aantal artikelen, €1,95.

Artikel 4 – Betaling

4.1 Met iDEAL kunt u vertrouwd, veilig en gemakkelijk uw online aankopen afrekenen. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving, op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.

4.2 Nosah stuurt u een bevestiging per email dat uw betaling ontvangen is.

Artikel 5 – Levering

5.1 De bestelde artikelen worden in de regel binnen 5 werkdagen na ontvangst van de betaling ter bezorging aangeboden.

5.2 Afhankelijk van het aantal artikelen en/of de omvang verstuurt Nosah uw bestelling in een envelop of pakket.

5.3 Alle sieraden worden op maat gemaakt. Mocht het echter voorkomen dat onderdelen van een sieraad tijdelijk niet op voorraad zijn, wordt telefonisch of per email contact met u opgenomen. Indien de verwachte levertijd voor u niet acceptabel is, kan de order door u kosteloos worden geannuleerd. Na annulering zal terugbetaling zo spoedig mogelijk plaatsvinden, doch in ieder geval binnen 14 dagen.

5.4 Nosah is niet aansprakelijk voor evt. schade/verlies indien een bestelling is afgeleverd op een door de klant foutief opgegeven adres.

5.5 Nosah is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging door TNT Post.

Artikel 6 – Retourneren/Ruilen

6.1 U heeft een bedenkperiode van veertien (14) werkdagen om zonder opgave van reden het product te retourneren; met uitzondering van speciaal voor u vervaardigde sieraden alsmede oormode die om hygiënische redenen niet zullen worden geaccepteerd.

6.2 U dient binnen veertien 14 dagen na ontvangst per e-mail kenbaar te maken welke artikelen u wilt omruilen o.v.v. factuurnummer en artikelnummer, en deze artikel(en) binnen 7 dagen ongedragen, onbeschadigd, in de originele verpakking op een deugdelijke manier verpakt en voldoende gefrankeerd aan ons te retourneren, voorzien van uw naam en bankrekeningnummer.

6.3 Na ontvangst van de retourzending zal Nosah het aankoop bedrag binnen 30 dagen aan u terugbetalen, onder aftrek van eerder gemaakte verzendkosten (zie art. 3.2-3.3).

6.4 Ruilen is mogelijk, hierbij worden eventuele extra verzend- of administratiekosten bij u in rekening gebracht. Indien u ruilt voor een goedkoper sieraad zal het verschil in aankoopprijs van het sieraad aan u worden terugbetaald, indien u ruilt voor een duurder sieraad dient het verschil in aankoopprijs vooraf door u te worden voldaan op de wijze zoals genoemd in artikel 4. Er wordt niet uitbetaald als het verschil kleiner is dan de te betalen verzend- of administratiekosten.

Artikel 7 – Garantie

7.1 Nosah geeft een garantieperiode van 3 maanden op alle sieraden ingaande op de dag na de datum van ontvangst van de betaling van de bestelling.

7.2 De garantie heeft betrekking op materiaal- en productiefouten. Breuk en krassen evenals andere beschadigingen veroorzaakt door het dragen van de sieraden zijn uitgesloten. Voorgaande ter uitsluitende beoordeling van Nosah.

7.3 Indien u aanspraak kunt maken op de garantieregeling ontvangt u het gerepareerde artikel retour, of een nieuw artikel, of, mocht het artikel niet meer in de collectie voorkomen, dan een gelijkwaardig sieraad van Nosah naar keuze.

7.4 Bij gebruikmaken van deze garantie dient altijd vooraf aan de retourzending contact te worden opgenomen metDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. met daarin uw verzoek om reparatie, dan repareren we deze graag kosteloos voor u. Vermeld naam, adres en woonplaats en om welk artikel het gaat. U ontvangt per e-mail een reactie.

7.5 De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

8.1 Nosah  doet er alles aan om een zo goed mogelijk product te leveren. Alle producten bezitten dan ook die eigenschappen die u bij normaal gebruik mag verwachten. Na ontvangst van de artikelen dient u deze direct te controleren. Mochten deze niet aan uw verwachtingen voldoen, niet conform uw bestelling zijn of niet voldoen aan de beschrijving op de website dient u dit per ommegaande per email aan ons te melden (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) Wij zullen dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen per mail of telefonisch.

8.2 De inhoud van de webshop en overige uitingen van Nosah  is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Nosah  kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Nosah  is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie, door haar onbedoeld verstrekt.

8.3 Nosah  is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 9 – Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Nosah  in geval van overmacht het recht om na haar keuze de uitvoering van uw bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke mededeling. Opschorting en/of ontbinding kan plaatsvinden zonder dat Nosah  gehouden is tot enige schadevergoeding.

Artikel 10 - Wijziging Algemene Voorwaarden

Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 11 - Toepasselijk Recht en Geschillen

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Met klachten kunt u schriftelijk terecht bij Nosah , Sint Nicolaashof 41, 8263 BZ te Kampen. Hierop zal uiterlijk binnen 30 dagen worden gereageerd, dan wel geïnformeerd dat de afhandeling meer tijd vergt.

11.3 Geschillen tussen partijen kunnen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.

Artikel 12 – Privacybeleid

12.1 Dit privacybeleid is van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst. Uw persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand. Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie en wordt niet verstrekt aan derden.

12.2 Uw gegevens die opgenomen worden bij een bestelling worden gebruikt voor het verwerken van die bestelling en voor het verstrekken van informatie aan u door Nosah  Products. Nosah  gebruikt uw e-mailadres voor het doel waarvoor u het verstrekt heeft, deze wordt uitsluitend intern gebruikt.

Artikel 13 – Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets van deze webpagina/webshop en andere uitingen van Nosah  mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Nosah .

Nosah  
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Kamer van Koophandelnr.: 57734119
BTW nummer: NL138117342B02